Hái quả huy hoàng

14/01/22

Hạt Huy Hoàng và Hạt Hoàng Kim – loại bảo dược hiếm có trong tự nhiên, hấp thụ linh khí của đất trời mấy nghìn năm mới vươn lên khỏi lòng đất, đơm hoa kết trái. Phàm là người tu luyện võ công, bất kể theo trường phái nào, khi sử dụng loại quả này đều có thể gia tăng công lực bội phần.

Nay, những kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ vừa loan tin Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim sắp xuất hiện trở lại, và ở những khu vực muôn trùng hiểm trở như Trường Bạch Sơn quanh năm tuyết giá, hoặc có thể là Mạn Bắc Thảo Nguyên xa xôi cách trở. Thiên hạ xôn xao, giang hồ lại sắp một phen biến động, giao tranh…

Tên CHI TIẾT
Hạt huy hoàng

 

CÂY HUY HOÀNG

 • Thời gian xuất hiện: 20h00
 • xuất hiện ngẫu nhiên tại: thục cương sơn, hoàng hà nguyên đầu, kiếm các tây bắc, trường giang nguyên đầu,lâm du quan,  dương trung động, vô danh động, trường bạch sơn bắc, trường bạch sơn nam, mạc cao quật, phong lăng độ, hoa sơn phái, hắc xa động, thạch cổ trấn, dược vương cốc
 • Sau khi xuất hiện 5 phút sau có thể hái

 

QUẢ HUY HOÀNG TIỂU

 • cấp độ có thể hái: dưới 89
 • Phần thưởng: 500.000 điểm kinh nghiệm không cộng dồn
 • Giới hạn: 5 quả / 1 nhân vật / 1 ngày
 • Sau khi chín 10 giây sau có thể hái

 

QUẢ HUY HOÀNG TRUNG

 • cấp độ có thể hái: dưới 89
 • Phần thưởng: 2.000.000 điểm kinh nghiệm không cộng dồn
 • Giới hạn: 5 quả / 1 nhân vật / 1 ngày
 • Sau khi chín 10 giây sau có thể hái

 

QUẢ HUY HOÀNG CAO

 • cấp độ có thể hái: dưới 89
 • Phần thưởng: 5.000.000 điểm kinh nghiệm không cộng dồn
 • Giới hạn: 5 quả / 1 nhân vật / 1 ngày
 • Sau khi chín 10 giây sau có thể hái
CÂY HOÀNG KIM
 • CHƯA XUẤT HIỆN
QUẢ HOÀNG KIM
 • CHƯA XUẤT HIỆN