Lộ Trình Máy Chủ : Châu Giang

09/10/23

 

Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ : Châu Giang 

Thời Gian Hoạt Động
19h00 Ngày 14/10/2023

Khai Mở Đua TOP Máy Chủ : Châu Giang

Bắt Đầu Trian Từ Level 1

Tạm Khóa Các Vật Phẩm & Các Hoạt Động ( Liên Quan Đến x2 Exp )

19h00 Ngày 15/10/2023

Kết Thúc Đua TOP & Trao Thưởng TOP 

Mở Tính Năng : Boss Sát Thủ

Mở Tính Năng : Tống Kim 

Mở Tính Năng : Dã Tẩu

Mở Tính Năng : Lập Bang Hội

Mở Tính Năng : Nhiệm Vụ Long Ngũ

Level 100 Có Thể Nhận : 1 Món Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

17h30 Ngày 16/10/2023

Mở Tính Năng : Hoa Đăng

Mở Tính Năng : Vượt Ải

Mở Tính Năng : Quả Huy Hoàng

Mở Tính Năng : Tiêu Diệt Đạo Tặc

Mở Tính Năng : Nhiệm Vụ Bang Hội

17h30 Ngày 23/10/2023

Mở Tính Năng : Phong Lăng Độ

Mở Tính Năng : Boss Đạo Tặc ( Bờ Bắc PLD 22h45 )

Mở Tính Năng : Boss Tiểu Hoàng Kim 

17h30 Ngày 28/10/2023

Mở Tính Năng : Loạn Chiến 

17h30 Ngày 01/11/2023

Mở Tính Năng : Vận Tiêu 

Mở Tính Năng : Liên Đấu

17h15 Ngày 08/11/2023

Mở Tính Năng : Thiên Bảo Khố

Sự Kiện : Nhà Giáo Việt Nam 20/11

17h30 Ngày 18/11/2023

Mở Tính Năng : Công Thành Chiến

Mở Tính Năng : Quả Hoàng Kim ( Chiến Long Động )

Mở Tính Năng : Nguyệt Ca Đảo 

17h30 Ngày 25/11/2023

Mở Tính Năng : Viêm Đế

Mở Tính Năng : Quyết Chiến Tầng Lăng

Mở Tính Năng : Đại Hội Anh Hùng 

Mở Tính Năng : Boss Đại Hoàng Kim (Trường Ca Môn )

Chú ý :  Lộ Trình Sever Có Thể Thay Đổi , Để Theo Kịp Tiến Độ Sever