Lộ Trình Máy Chủ : Huynh Đệ

01/01/24

Thời Gian Hoạt Động
19h00 Ngày 13/01/2024

Khai Mở Đua TOP Máy Chủ : HUYNH ĐỆ

Bắt Đầu Trian Từ Level 1

Tạm Khóa Các Vật Phẩm & Các Hoạt Động ( Liên Quan Đến x2 Exp )

19h00 Ngày 14/01/2024

Kết Thúc Đua TOP & Trao Thưởng TOP 

Mở Tính Năng : Tống Kim

Mở Tính Năng : Boss Sát Thủ

Mở Tính Năng : Dã Tẩu

Mở Tính Năng : Lập Bang Hội

17h30 Ngày 15/01/2024

Mở Tính Năng : Hoa Đăng

Mở Tính Năng : Vượt Ải

Mở Tính Năng : Quả Huy Hoàng

Mở Tính Năng : Tiêu Diệt Đạo Tặc

Mở Tính Năng : Nhiệm Vụ Bang Hội

17h30 Ngày 20/01/2024

Mở Tính Năng : Phong Lăng Độ

Mở Tính Năng : Boss Đạo Tặc ( Bờ Bắc PLD 22h45 )

Mở Tính Năng : Boss Tiểu Hoàng Kim 

Mở Tính Năng : Yến Tiệc Bang Hội

Mở Tính Năng : Khảm Nạm Trang Bị Xanh ( Thợ Rèn )

17h30 Ngày 27/01/2024

Mở Tính Năng : Vận Tiêu 

Mở Tính Năng : Loạn Chiến 

17h15 Ngày 01/02/2024

Mở Tính Năng : Thiên Bảo Khố

Mở Tính Năng : Liên Đấu

17h30 Ngày 15/02/2024

Sự Kiện : Tết Nguyên Đáng Giáp Thìn 2024

Mở Tính Năng : Công Thành Chiến

Mở Tính Năng : Quả Hoàng Kim ( Chiến Long Động )

17h30 Ngày 18/02/2024

Mở Tính Năng : Công Thành Chiến

Mở Tính Năng : Quả Hoàng Kim ( Chiến Long Động )

Mở Tính Năng : Nguyệt Ca Đảo 

Mở Tính Năng : Ghép Trang Bị An Bang & Định Quốc

17h30 Ngày 01/03/2024

Mở Tính Năng : Viêm Đế

Mở Tính Năng : Quyết Chiến Tầng Lăng

Mở Tính Năng : Đại Hội Anh Hùng 

Mở Tính Năng : Boss Đại Hoàng Kim (Trường Ca Môn )

Chú ý :  Lộ Trình Sever Có Thể Thay Đổi , Để Theo Kịp Tiến Độ Sever