Nhận thưởng 1 món HKMP khi đạt Level 100

03/10/23

 • Hỗ trợ nhận thưởng khi đạt level 100 tại máy chủ mới : Tuyệt Thế

Yêu cầu : Đạt level 100

Nhận thưởng tại : Npc Hỗ Trợ Tân Thủ & Lệnh bài Tân Thủ Quân Kỳ

Phần thưởng : Các nhân sỷ sẽ được lựa chọn 1 món HKMP theo hướng nội & ngoại :

 • Môn Phái Thiên Vương Bang :

 • Môn Phái Thiếu Lâm :

 • Môn Phái Đường Môn :

 • Môn Phái Ngũ Độc :

 • Môn Phái Cái Bang :

 • Môn Phái Thiên Nhẫn :

 • Môn Phái Nga My :

 • Môn Phái Thúy Yên :

 • Môn Phái Võ Đang :

 • Môn Phái Côn Lôn :

​​​​​​​

Lưu ý : Option trên hình ảnh chỉ để tham khảo