Tính Năng : Khảm Nạm Trang Bị Thủy Tinh

03/10/23

Trong hệ thống trang bị của Võ Lâm như vũ khí, quần áo, mũ, thắt lưng, v.v…, mỗi thứ đều có thuộc tính ngũ hành cũng như cấp độ riêng của mình, nhưng tất cả không phải là bất biến. Mọi thứ đều có thể thay đổi.

Quí đồng đạo có thể thay đổi thuộc tính vật phẩm của mình bằng cách Khảm.

Khảm bằng Thủy Tinh là một trong các chức năng của Thợ Rèn, có tác dụng giúp bạn thay đổi một số đặc điểm trong trang bị tùy vào màu của Thủy tinh.

template_clip_image014 Tử Thuỷ Tinh:

Tăng cấp của món đồ

template_clip_image017 Lục Thuỷ Tinh: Thay đổi ngẫu nhiên thuộc tính của món đồ
template_clip_image020 Lam Thuỷ Tinh: Thay đổi hệ và thuộc tính của món đồ

Công dụng của việc khảm bằng thủy tinh

Để có được những viên Thủy tinh kỳ diệu, Quí đồng đạo có thể:

 • Mở các loại rương hoạt động trong game.
 • Đánh quái , boss.

Những cách sở hữu Thủy tinh

Làm thây đổi:

 • Cấp độ.
 • Ngũ hành.
 • Các dòng đặc biệt – màu xanh (option) của món trang bị .

Để khảm nạm bạn cần đi đến Thợ rèn tại các thành thị. Nói chuyện với họ và chọn “Khảm nạm”

template_clip_image009

template_clip_image010

template_clip_image011

Cách khảm bằng Thủy tinh

template_clip_image014

Tử Thuỷ Tinh:

 • Tăng cấp của món đồ mà không làm thay đổi ngũ hành ( kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ ) và không thay đổi dòng đặc biệt – dòng chữ màu xanh của món đồ
 • Tỷ lệ thành công: 60 %

 

template_clip_image016

template_clip_image017

Lục Thuỷ Tinh:

 • Giúp thay đổi dòng đăc biệt của món đồ, nếu thành công, sản phẩm sẽ là ngẫu nhiên.
 • Tỷ lệ thành công: 60 %

 

template_clip_image019

template_clip_image020

Lam Thuỷ Tinh:

 • Giúp thay đổi ngũ hành (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ ) của món đồ, không làm thay đổi cấp của đồ vật, nhưng làm thay đổi dòng đăc biệt của đồ vật..
 • Tỷ lệ thành công: 60 %

 

template_clip_image016