Tính Năng : Khảm Ngoại Trang Vũ Khí

03/10/23

Ép ngoại trang vũ khí là một tính năng độc quyền của Võ Lâm Tuyệt Thế ,giúp cho vũ khí hay đổi hình ảnh hấp dẫn , và đẹp hơn so với hình ảnh vũ khí thường .

Cách ép ngoại trang
  • Nâng cấp tại Thợ Rèn Thần Bí ( Lâm An 164/199 ).
  • Nguyên liệu cần có : 2000 vạn lượng + 50 Huyết Chân Đơn ( mua tại Bảo Vật )

VIDEO HIỆU ỨNG NGOẠI TRANG VŨ KHÍ

  • Lưu Ý : Vũ khí đã ép ngoại trang , thì không được khảm nạm thủy tinh hoặc làm hư , khi phục hồi sẽ mất đi hiệu ứng ngoại trang .