Tính Năng : Lôi Đài Công Bình Tử

03/10/23

Giới thiệu

Lôi đài là nơi dành cho các anh hùng hiệp khách thi thố tài năng một cách công bằng và không bị bất cứ 1 tổn thất nào. Không hạn chế về ngũ hành, môn phái cũng như đẳng cấp và có thể cá cược nếu thích.

Để tham gia vào Lôi đài tỷ võ, các hiệp khách – anh thư có thể đến Đại Lý (197/196) gặp Công Bình Tử để báo danh tham gia. Nơi đây các nhân sĩ giang hồ sẽ có quyền lựa chọn thi đấu cá nhân hoặc tổ đội.

 

Quy trình báo danh và thi đấu

  • Người chơi cá nhân hoặc chủ tổ đội đến tìm Công Bình Tử và tạo phòng đấu, đối thủ còn lại chọn lôi đài vừa đăng ký để vào bên trong chờ bắt đầu.
  • Trong vòng 60 giây nếu không có đối thủ nào vào bên trong thì lôi đài sẽ tự động đóng. Khi đối thủ vào bên trong, thời gian chờ bắt đầu trận đấu là 15 giây.
  • Thời gian cả trận là 7 phút, nếu hết 7 phút sẽ bắt đầu tính sát thương cả trận để phân định thắng thua.

Bên trong lôi đài Công Bình Tử

 

Một số lưu ý khi tham gia

  • Chủ phòng đấu có thể đặt cược số lượng Kim Nguyên Bảo nếu muốn. Để được công bằng và đủ ô trống khi mua máu, Kim Nguyên Bảo phải được đặt trong rương chứa đồ của Thủ Khố.
  • Nếu trận đấu có đặt cược Kim Nguyên Bảo thì chỉ chủ nhóm chiến thắng mới có thể rút Kim Nguyên Bảo gửi ở Công Bình Tử.
  • Người chơi khác có thể vào xem trận đấu bằng cách chọn "Vào dự khán" ở NPC Công Bình Tử.