Tính Năng : Tống Kim & Phần Thưởng

03/10/23

Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái cấp 90

Phí Báo Dánh : 10 Vạn Lượng

Thời gian khai mở: 13h-19h-21h

Thời gian diễn ra: 45 phút.

Số nhân vật tối đa: 100 nhân vật mỗi phe

Điều Kiện Tham Gia Tống Kim :

• Phương thức thi đấu : 

      ► Bảo vệ Nguyên Soái :13h

      ► Cừu Sát : 19h & 21h  ( thưởng Xu Top 1 - 10 )

• Bản đồ thi đấu: ( Hoàng Sa Lâm Ngao )

TOP PHẦN THƯỞNG
1 150 điểm công trạng & 200 xu
2 135 điểm công trạng & 180 xu
3 120 điểm công trạng & 160 xu
4 105 điểm công trạng & 140 xu
5 90 điểm công trạng & 120 xu
6 75 điểm công trạng & 100 xu
7 60 điểm công trạng & 80 xu
8 45 điểm công trạng & 60 xu
9 30 điểm công trạng & 40 xu
10 15 điểm công trạng & 20 xu

• Ngoài ra những người chơi đạt trên 3000 điểm tích lũy sẽ nhận thêm 50 điểm công trạng .

► Phần thưởng tống kim :

♦ Tất cả các trận trong ngày trên 3000 điểm tích lũy sẽ nhận được 10 rương bảo vật tống kim , 5000 điểm (20 rương) ,8000 điểm (30 rương).

♦ Đang cập nhật.....