Tính Năng : Vòng Quay May Mắn

03/10/23

Vòng quay may mắn là 1 tính năng giải trí miễn phí trong quá trình tham gia game Võ Lâm Tuyệt Thế ,các bạn sẽ có cơ hội nhận được Kim Nguyên Bảo và những phần quà hấp dẫn khi tham gia .

Nội dung chi tiết

Cách thức quay
  • Mở tính năng Vòng Quay May Mắn tại Lễ Quan.
  • Muốn quay vòng quay may mắn các bạn cần phải có Tử Khoáng.
  • Tử Khoáng kiếm được bằng cách mở các loại bảo rương trong server (Bảo Rương Tống Kim , Bảo Rương Thiên Bảo Khố , Bảo Rương Thủy Tặc , Lễ Vật Vượt Ải) sẽ có cơ hội nhận được Tử Khoáng .
  •